Personalen flyr äldreomsorgen

Nu flyr personalen äldreomsorgen i Svenljunga, som en följd av att Arbetsmiljöinspektionen har beslutat att inte hindra Attendo Care från att driva äldreboenden med färre personal.
Igår berättade Radio Sjuhärad att Arbetsmiljöinspektionen inte kommer att hindra Attendo Care från att driva äldreboenden med färre anställda. Och nu flyr personalen, det säger huvudskyddsombudet Eva Axell. Flera av hennes kollegor har redan sagt upp sig, medan andra arbetar kvar men söker nya jobb. De anställda på de drabbade äldreboendena är rädda för att inte hinna med sitt arbete efter personalminskningen. Något måste göras, menar Eva Axell, som nu kommer att överklaga Arbetsmiljöinspektionens avslag till regeringsrätten.