Gemensamt telefonmast-krav gentemot regeringen

Samtliga miljö- och byggnadsnämnder i Sjuhärad går nu samman och kräver i ett brev som ska skickas till regeringen att reglerna kring byggandet av 3G-master måste bli tydligare.
Idag är en kommun relativt maktlös inför utbyggnaden av 3G-mastnätet. Det enda miljö- och byggnadskontoren egentligen har att säga till om är att masterna förfular miljön, men i övrigt kan företagen i princip sätta upp sina master var som helst. Det är det här som sjuhäradskommunerna vänder sig emot. I ett brev skrivet till näringsminister Leif Pagrotsky och Miljöminister Lena Sommestad kräver samtliga kommuner i Sjuhärad att regeringen tydliggör vad som egentligen gäller Kommunerna vill också att företagen som sätter upp de här masterna samarbetar för att försöka minska antalet nya master.