Svenljungabo frias av Borås Tingsrätt

En Svenljungabo frias av Borås Tingsrätt trots att han utan tillstånd avlett vatten till ett kraftverk.
Kraftverket har användts i flera år för att värma Svenljungabons hus. Själv trodde han att anläggningen var godkänd bland annat för att länstyrelsen gjort inspektion av bygget. Svenljungabon frias nu eftersom han haft kontakt med länstyreslen ett antal gånger - och för att signalerna från myndigheterna varit otydliga och delvis motstridiga.