Inget förlängt avtal för Hultafors

Sjukvårdsnämnden kommer inte att förlänga det avtal med Hultafors hälsocenter som löper ut den 1 juli. Och det här äventyrar nu den fortsatta verksamheten på kurorten.
Klinikchefen på Hultafors hälsocenter, Tatjana Sivik, säger att det här kommer innebära stora förluster för dem som bor i området. På Hultafors hälsocenter upphör nu möjligheten för äldre patienter att använda Hultafors som vårdcentral. Mellan 500-600 personer berörs av att avtalet inte förlängs och får istället vända sig någon annanstans för att få hjälp.