JO kritiserar rådman i Borås

JO Riktar allvarlig kritik mot en rådman vid Borås Tingsrätt.
Det är ett tvistemål som det tog fem och ett halvt år att avsluta, som JO har reagerat mot. JO anser att varken arbetsbelastning eller frågan om rättegångshinder är tillräckliga motiv för den långa handläggningstiden. I mars 1999 övertog den nu kritiserade rådmannen ansvaret för målet som redan då var två år gammalt. JO menar visserligen att målet redan innan den tidpunkten tagit märkligt lång tid. Men det är den nuvarande rådmannen som får ta emot kritiken. Tvisten rörde en faktura på 55 695 kronor som slutligen avgjordes förra åreet.