Sopsamarbete riskerar kollaps

Samarbetet om Sjuhäradsbygdens sopor riskerar att kollapsa. Detta efter boråpspolitikernas beslut att utreda alternativ som innebär att man klarar sig utan de övriga sjuhäradskommunerna
I flera år har sjuhäradskommunerna utrett hur ett regionalt sopsamarbete skulle kunna se ut. Borås kommun har hela tiden varit den som drivit på arbetet med ett samarbete och förra sommaren var man så otålig att man ville att alla sjuhäradskommunerna skulle avisera att de sa ja till samarbetet, eftersom ett avfallssamarbete skulle innebära fördelar för alla. Men förvåningen blev stor när Borås plötsligt blev den kommun som ville utreda om inte Borås kunde klara sig utan ett samarbete. Och nu oroas många med insyn i arbetet att det här kan betyda slutet på samarbetet.