Kontaktdagar för föräldrar försvinner

Nu försvinner de så kallade kontaktdagarna för föräldrar - igen. Idag är sista dagen att ta ut en kontaktdag, och de föräldrar som sen har dagar kvar att ta ut går miste om dem.
För två år sedan återinfördes kontaktdagarna - en möjlighet för föräldrar få föräldrapenning när man tillbringar dagen med sina barn på skolor och fritidshem. Det är nu andra gången Försäkringskassan drar in de så kallade kontaktdagarna. Förra gången mellan 1986-1991 drog man in kontaktdagarna för föräldrar med barn i 6-11 års ålder på grund av besparingskrav. Det gör man även denna gång. Och därmed så försvinner föräldrarnas chans att kunna besöka sina barn med stöd från Försäkringskassan.