Boråsforskare får bidrag

En forskare på Provningsanstalten i Borås får pengar från Räddningsverket för sin forskning. Det är Margaret Simonsson som får bidrag för att forska om modernare mätningsmetoder av rökgaser vid brand. Simonsson är en av tio forskare som får dela på 24 miljoner kronor från Räddningsverket. Verket fick in sammanlagt 119 ansökningar om forskningsbidrag.