Polishot allt vanligare

Hot mot poliser har blivit vanligare de senaste åren. Enligt en rapport från Polisförbundet har tre av fyra av poliser som arbetar med utryckning utsatts för hot under de senaste tre månaderna. Enligt närpolischef Kjell Evertsson är det ett växande problem även i Sjuhärad.
- Hot och våld mot poliser är mer vanligt idag, säger kommissarie Kjell Evertsson vid Boråspolisen. Ibland upplevs hoten så allvarliga, att polisen i fråga får ta med sig tjänstevapnet hem. I Borås har detta inträffat vid ett tillfälle. - Hotet bedömdes så allvarligt att polismannen fick tillåtelse att bära tjänstevapnet under en period även på fritiden, berättar Kjell Evertsson, men det ska vara extrema tillfällen för att det ska bli så. Det är inte bara hot som drabbar polisen. Sex av tio utryckande poliser har varit utsatta för våld de tre senaste månaderna. Dessutom kommer polisen i kontakt med fler beväpnade personer än tidigare.