IFK Örby utan idrottsplats

Länsstyrelsen säger nej till att lösa problemen vid idrottsplatsen i Örby med en gummiduk. Duken skulle förhindra att gödningen av planen tränger ner i vattentäkten i Örby.
Det här innebär att IFK Örby kan bli tvungna att låna andra fotbollslags planer för sina matcher. Om inte miljödomstolen ändrar beslutet kan lösningen bli att bygga en ny plan vid Ängsvägen i centrala Örby. Men en ny idrottsplats skulle kosta 15- 20 miljoner, att jämföra med de tre miljoner som nu finns i kommunens budgetförslag. Fritidnämnden i Mark tänker överklaga länsstyrelsens beslut till miljööverdomstolen.