Borås mest luftförorenat i väst

Borås har mest luftföroreningar i Västsverige. Åtminstone var det så i vintras, när halterna av kvävedioxid mättes i flera västsvenska städer i tre månader. Göteborg omfattades dock inte av undersökningen som gjordes av luftvårdsförbundet Luft i Väst. En förklaring till resultaten i Borås kan vara mer trafik än i andra jämförda städer. Enligt undersökningen ligger luftföroreningarna ändå inom gränsvärdena.