Skolhälsovården tar över sexåringar

Nu tar skolhälsovården över ansvaret för sexåringarnas hälsokontroller. Men det betyder inte nödvändigtvis att skolorna får mer resurser för att klara av den ökade arbetsbördan.
Visserligen har pengar förts över från landstingen till kommunerna, men eftersom de inte öronmärkts, är det inte säkert att skolhälsovården fått mer resurser. Belastningen blir stor i år, eftersom hälsokontroll kommer att göras både på sexåringar och dem som börjar i klass ett. Men Stina Rydin, ansvarig för skolverksamheten i Centrum i Borås, säger att på sikt kommer man bara att göra den kontrollen en gång, och då på sexåringarna.