Markpolitiker till Tjeckien på studieresa

I höst åker 17 ledamöter i den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk till Tjeckien på studiebesök. Däribland två politiker från Mark. Kritiker hävdar att det rör sig om en nöjesresa.
Syftet med resan är, enligt ett PM, att inhämta internationella erfarenheter av värde för kärnkraftskommunerna. Under resan ska ledamöterna besöka ett kärnkraftverk i Tjeckien och studera opinionen mot det. Resan avslutas i Wien där man ska besöka FN-organet IAEA:s huvudkontor. Det finns även möjlighet för deltagarna att avsluta med en helg i Wien, dit även ledamöternas respektive är välkomna. I den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals ingår politiker från Mark, Varberg och Kungsbacka. Som grannkommun till kärnkraftverket Ringhals har Mark en ledamot i nämnden, socialdemokraten Rolf Wallerdal, och en ersättare, miljöpartisten Kristina Hasselblad. Båda har blivit bjudna på resan, och båda har tackat ja. Men Kjell-Erik Karlsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet i Halland, och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, har svårt att förstå varför 17 ledamöter måste åka till Tjeckien för statliga pengar för att studera kärnkraftverk. Enligt Kjell-Erik Karlsson rör det sig om en ren nöjesresa.