Protest mot skolskjutsar i Mark

Byalaget i Öxabäck är missnöjt med skolskjutsarna i Mark och har nu skrivit ett protestbrev till kommunen. Vissa elever i Öxabäck har sju kilometer till skolbussen och kommunen vill inte ordna med någon anslutningstrafik.
Vissa elever i Öxabäck har sju kilometer till skolbussen och kommunen vill inte ordna med någon anslutningstrafik. Flera av barnen i Öxabäck har valt att gå på högstdiet på Ängskolan i stället för på Örbyskolan för att Ängsskolan har en idrottsinriktning som inte finns på Örbyskolan. Eftersom Ängsskolan ligger längre bort hinner inte barnen som går där med den anslutningstrafik som finns mellan busslinjen och barnens bostadsområden. Och kommunen vill inte sätta in ytterligare busstrafik.