Avgörande krävs om tomt hus i Svaneholm

Framtiden för Centrumhuset i Svaneholm måste avgöras snarast, skriver Viskaforshem i ett brev till kommunstyrelsen i Borås. VD Mikael Bengtsson föreslår att byalaget tar över huset. Men då behövs kommunalt stöd till investeringen på upp till tre miljoner kronor.
Bjuds fastigheten ut till försäljning, vill Viskaforshem får ersättning för skillnaden mellan det bokförda värdet och vad fastigheten kommer att säljas för, och det kan röra sig om en halv miljon kronor. En tredje möjlighet är rivning av den tomma fastigheten, men även detta kostar pengar.