Jordbrukslandskap hotat

Det öppna jordbrukslandskapet i Sjuhärad riskerar att försvinna. Det menar Lars Olof Johansson, kommunalråd i Mark efter att byalaget i Öxabäck aktualiserat frågan om framtiden för skogsbygdens jordbrukslandskap.
För ett par veckor sedan skrev byalaget i Öxabäck till kommunstyrelsen och vädjade om hjälp för att stoppa igenväxningen av kulturlandskapet i skogsbygderna. Och Lars-Olof Johansson instämmer. - Det är för få människor som sysslar med jordbruk, säger han. De som arbetar med jordbruk gör det på grund av lönsamheten och har alldeles för stora maskiner för att kunna ta till vara de små tegarna.