Inget fel enligt Telia

Flera av TeliaSoneras abonnenter på Mellomgårdsgatan i Borås har i över ett års tid haft stora teleproblem. Telia har tidigare svarat att 60 kunder skulle ha varit drabbade av felen. Men nu säger ansvariga på Telia att några större fel i området har inte förekommit.
Det är alltså över ett år som ungefär 60 av Telias kunder på Mellomgårdsgatan har haft det här problemet. Ingen av dom Radio Sjuhärad har pratat med i området har fått något svar av Telia på vad det är för fel. Enligt Jan Sjöberg på Telia Sonera så kan man inte hitta några fel i området kring Mellomgårdsgatan i Borås som många har vittnat om att de senaste året. Men enstaka fel har det alltså varit säger Jan Sjöberg. Två av dom som har drabbats av fel har blivit kompenserade. I det ena fallet i upp till ett års fritt abbonemang. Men att området skulle ha drabbats av större störningar det senaste året känner man inte till.