Svenljunga säger upp avtalet med Attendo Care

Svenljunga kommun ska säga upp avtalet med vårdföretaget Attendo Care. Det beslutade socialnämndens arbetsutskott i ett möte tidigare i dag.
Efter en vår fylld av problem har Svenljunga kommun tröttnat på vårdföretaget Attendo Cares sätt att sköta äldreboendena Furubergsgården och Klockaregården. Vid arbetsutskottets mötet idag tisdag presenterades också resultatet från de besök som en privat konsult har gjort på äldreboendena. Rapporten från konsulten visar att personalminskningarna som har gjorts innebär en risk för de boende, och att Attendo Care därför inte lever upp till avtalet och till de föreskrifter som Socialstyrelsen har upprättat. Personalen på de båda äldreboendena kommer få stanna kvar när kommunen tar över, och under en övergångstid kommer det också finnas kommunal personal på plats nattetid för att stötta personalen.