Poliser vill lämna sina jobb

Över hälften av alla poliser har funderat på att lämna sitt yrke det senaste året. Det visar en stor arbetsmiljöundersökning som Polisförbundet gjort. Anders Carlsson är huvudskyddsombud i Polisen i Västra Götaland och han tycker att det är en allvarlig utveckling.
Arbetsmiljöundersökningen som nu gjorts inom polisen är en direkt uppföljning av en undersökning som gjordes 1997. På väldigt många punkter har arbetsmiljön nu försämrats väsentligt. Anders Carlsson säger att den stora anledningen är att det nu finns betydligt färre poliser nu än för sex år sedan och att denna utveckling måste vändas. Han anser också att övertidstimmarna måste bli färre och hoppas att fler distrikt ska följa de riktlinjer för åtgärder som dragits upp i Västra Götaland. Bland annat ska en kamratstödsorganisation med syfte att tidigt fånga upp de som som mår dåligt påbörjas under hösten.