Flest dagisbarn per anställd i Vårgårda

Kommunala förskolan i Vårgårda har flest barn per anställd i hela Västra Götaland. Där är nästan sju barn inskrivna per årsarbetare. Det här framgår av siffror från Skolverket, som presenteras i Göteborgs-Posten idag.
Personaltätheten inom förskolorna varierar stort. I Sjuhärad går det minst 5 barn på varje anställd, men i Vårgårda är alltså siffran 6,8. Även i Bollebygd och Mark är det minst 6 barn inskrivna per anställd.