Mark

Omdiskuterat indutriområde stoppas

Ett av de mest omdiskuterade planerade industriområdena i Mark ser ut att stoppas. Det är ett stort område i Haby vid Riksväg 41 som vållat starka motsättningar.

Det är arbetet med översiktsplanen för centralorten, som just nu är inne i slutskedet, som planerna finns att skapa ett 40 hektar stort industriområde utefter riksväg 41 vid Haby i Skene. Det var här som också Göteborgstrafiken via länsväg 156 skulle bygga ut och möta riksväg 41. Läget skulle alltså bli mycket strategiskt och på bästa jordburksmark.

Starka motsättningar
Förslaget applåderades av Företagarna i Mark, Minab, Handel i Mark, Marks Fastighetsbolag med flera. Medan andra var starkt negativa, Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Miljönämnden, Plan- och byggnadsnämnden med flera sa nej. Vänsterpartiet och Folkpartiet ville inte ta ställning.

Konsult föreslår att planen lyfts bort
Området är således mycket kontroversiellt och den konsult som utreder frågan väljer därför att föreslå att området utgår från planen. Men konsekvensen att området försvinner blir att det är brist på industriområden i kommunens centrala delar och det är allvarligt menar konsulten.

                                                                       Pär Sandin
                                                                 par.sandin@sr.se

Tidigare rapportering: