bilkrisen

Skrotpremie för att rädda jobb

Långt över 30.000 västsvenskar jobbar i den krisande bilindustrin. Sent på måndagen lämnade regeringens särskilda samordningsmän sina förslag till hur industrin kan få hjälp genom krisen. Att införa skrotpremie igen är ett av många förslag.

I sin rapport konstaterar samordningsmännen, landshövdingen Lars Bäckström och regionrådet Kent Johansson (C), att ingen annan region i landet har ett så starkt beroende av en bransch:

”I början av 2008 sysselsatte de nio största företagen inom Västra Götalands fordonskluster ca 35.000 personer. Därtill kommer ett stort antal mindre underleverantörer.” (ur Rapport till regeringen)

Samordningsmännen slår också fast att en fjärdedel av alla varsel i landet under 2008 drabbade just Västra Götaland. Det handlar om 21.642 personer.

För att klara bilindustrin genom lågkonjunkturen föreslår samordningsmännen en rad insatser. Bland annat handlar det om:

  • statsstödd utbildning ute i företag.
  • ökad bidragsandel i studiestödssystemet vid yrkesutbildning för personer över 25 år.
  • fortsatt miljöbilspremie och återinförd skrotpremie för att stimulera försäljning av nya bilar.
  • satsningar på järnvägs- och vägutbyggnad, liksom kollektivtrafik i Västsverige, bland annat för att förbättra pendlingsmöjligheter.
  • stöd till vindkraft och övrigt byggande.

Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se