Sjuhärad

Husägare spår dåliga tider

Fastighetsägarna i Sjuhärad tror på ett dåligt år, i finanskrisens och lågkonjunkturens spår. Det visar en undersökning som organisationen Fastighetsägarna har gjort.

En klar majoritet av tillfrågade fastighetsägare tror på minskat byggande och hälften tror att det blir svårt att hyra ut tomma kontors- och industrilokaler.