Omtvistad vårdcentral i Bollebyd

Vårdcentralen i Bollebygd bör läggas ner på grund av läkarbirsten, det föreslår Carl-Evert Nejderås, en av ledamöterna i hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad. Men Berit Frändås som är ordförande i samma nämnd säger att inga vårdcentraler i Sjuhärad ska läggas ner.