Politikerförakt i deklarationen

Västsvenskar visar sitt missnöje med politiker i sina självdeklarationer. Allt fler försöker göra avdrag i sin deklaration som inte alls har med omkostnader för inkomst av tjänst att göra, utan som snarare är en protest mot politikers affärer och skatteavdrag.
- En del skriver ju rent ut att det är kompensation för frejdiga avdrag som politiker gjort i olika skandalaffärer, säger Ingrid Karlsson, informatör på skattemyndigheten. En del skattebetalare upplever det som orättvist att skattetrycket ska drabba dem medan politikerna själva kan kompensera sig.