Borås

Kommunen säger ja till bevattning

Borås stad är positiv till att Almenäs koloniförening tar ut 20 000 liter per dygn från Viskan för att bevattna området. Föreningen har ansökt hos länsstyrelsen om detta. Men kommunens biolog Jenny Pleym menar att det finns risker med vattenuttaget.

Almenäs koloniförening har ansökt hos länsstyrelsen om att få rätt att ta ut 20 000 liter vatten från Viskan för att bevattna kolonilotterna.

Det är länsstyrelsen som bestämmer men man har begärt in yttrande från Borås stad - som ställer sig positiv till uttaget.

Stadens biolog Jenny Pleym är dock mer tveksam. Pleym säger till Radio Sjuhärad att det finns risker med att ta så mycket vatten från ån.
- Viskan har ett mycket ojämnt flöde, ibland kan det vara väldigt lite vatten i ån - och då behövs allt vatten till Viskans djur och växter, säger Jenny Pleym.