Sjukvården måste spara 500 miljoner

Nu kommer nya sparkrav för sjukvården i Västra Götaland. 500 kronor måste sparas in, och det här kan innebära att akuta operationer nattetid ställs in på en del sjukhus.
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Daniel Holmdahl uppger idag att kostnaderna för sjukhusen och vårdcentralerna i Västra Götaland måste minskas med 500 miljoner kronor om sjukvårdsbudgeten ska gå ihop. Enligt Daniel Holmdahl erbjuds det idag mer sjukvård än vad skattepengarna räcker till. En arbetsgrupp som leds av Daniel Holmdahl arbetar just nu med att ta fram ett förslag, som ska presenteras för regionpolitikerna i september. Avsikten med förslaget är att minska akutsjukvården och istället satsa på mer planerad vård dagtid, som kostar mindre. Ett av förslagen väntas bli att färre sjukhus i Västsverige i framtiden får operera akut sjuka patienter nattetid. Färre sjukhus ska också få ta hand om dom som insjuknar akut i hjärtinfarkt. Regionpolitikerna har tidigare i år tagit beslut om att spara 300 miljoner i år. Men det räcker alltså inte. Fortfarande är det sjukhusen i Göteborg, Trollhättan och Uddevalla, som brottas med stora underskott.