Borås

Missbrukarhem på gång på Sjöbo

Borås stad öppnar nytt behandlingshem för missbrukare på Sjöbo. Här ska missbrukare bo under en kortare tid och motiveras att minska sitt missbruk eller sluta.

Nyligen blev det klart att kommunen köper det före detta dagiset Nävergården på Sjöbo av kyrkan. Huset som ligger utmed Sjöboleden och granne till kyrkan ska göras om till ett behandlingshem för missbrukare.

Inga långtidare
Här ska ett tiotal personer vårdas samtidigt och de kommer också att bo i huset. Men det handlar inte om någon långtidsbehandling - varje person bor i huset i ungefär en månad.

– Missbrukaren ska få hjälp och stöd i en förändring som inte är lätt, utan snarare skrämmande, säger Anne Larsson, enhetschef för den nya motivationsenheten.

I egen regi
I dag finns ingen liknande verksamhet i Borås. Kommunen måste istället köpa den vården, enhetschef Anne Larsson tror att det här blir bättre i längden.

– Förändring på hemmaplan blir mer permanent. Det är här du ska leva och bo och stå ut.

Förhoppningen är att kunna hjälpa ungefär 100 personer med missbruksproblem per år. Men det finns ingen risk att det nya boendet ska leda till problem för omgivningen.

– Här är ju personal dygnet runt. Det ska vara drogfritt och nyktert. Du får inte missbruka när du är hos oss här.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se