Mark

Skolkrisen rycker närmare i Mark

På onsdag ställs skolpolitikerna i Mark inför flera mycket svåra beslut. Bland annat ska 40 lärartjänster tas bort.

Just nu arbetar skolförvaltningen i Mark för högtryck med att ta fram LAS-listor och anställningstid för sina anställda.

I år och nästa år ska skolan spara ca 34 miljoner kronor, och som nyheterna tidigare berättat innebär det att fyra mindre skolor och upp mot tio förskolor riskerar att läggas ner.

På personalsidan räknar skolförvaltningen med att mellan 17 och 21 miljoner behöver sparas.
Inom förskolan är tillströmningen av barn fortfarande stor och där blir det svårare att sparka lärare. I grundskolan däremot minskar elevantalet för varje år och där finns det potential att spara.

Fler sparbeting som pekas ut är att öppna förskolan läggs ner, och den fria skolskjutsen för de som valt en annan skola än de tillhör tas bort. Det här kommer att slå hårt mot friskolorna i kommunen och Ängskolan som har många elever utanför sitt upptagningsområde.

När det gäller vårdnadsbidraget kostar det kommunen tre miljoner kronor årligen, men frågan är om de borgerliga allianspartierna vågar röra bidraget även om det skulle behövas.

Tre miljoner kan man istället spara på att slänga ut alla 3-timmarsbarn på dagis när det är dags att äta mat och att höja dagistaxan för de föräldrar som har barn på dagis mindre än full tid och stänga den öppna förskolan.

Vidare skulle nedragningar av läromedel och kompetensutveckling kunna spara en dryg miljon. Man ser också över skolavslutningens arrangemang ”Mingla i Mark” och de så kallade ”Ungdomsutvecklarna” som arbetar för att fånga upp de ungdomar som är på väg mot utanförskap.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se