annika östberg

Östberg flyttas till Sverige - Bernt Ekholm gläds med Annika

Annika Östberg är på väg att flyttas till Sverige. Efter 27 år i amerikanskt fängelse kan hon nu få avtjäna resten av sitt straff i Sverige.
Nyheten glädjer före detta riksdagsmannen Bernt Ekholm som engagerat sig i Annikas öde.

Annika Östberg är dömd för medhjälp till två mord som hennes pojkvän begick 1981 - ett av offren var polis.

Under många års tid har Annikas mamma Maj-Britt, filmaren Tom Alandh och många fler kämpat för att få Annika överförd till ett svenskt fängelse.

En av dem är Bernt Ekholm, politiker från Skene. I 10 års tid har han engagerat sig för att få Annika Östberg utlämnad till Sverige.

– Det är naturligtvis väldigt glädjande att den här väldigt långdragna historien har fått en sådan lösning, det är ju många som jobbat för det.

Ekholm fick kontakt med Annika Östberg 1998, och har haft kontakt med henne vart annat år sedan dess.

– Jag kan inte kalla mig en personlig vän till henne, utan jag gör det här för att jag vill göra det med min tidigare roll som riksdagsman och broderskapare. Jag får vara med på ett hörn, säger Bernt Ekholm.

Fram till nu har resulaten varit knappa, men nu tyder uppgifter från fängelsemyndigheter i Kalifornien på att Annika Östberg är på väg att lämnas över till den svenska kriminalvården.

Uppgifterna bekräftades senare för flera medier av Robert Pattersson, officiell talesman för kvinnofängelset i Corona, Kalifornien. Enligt Pattersson ska Östberg ha överlämnats under förra veckan.

Men från svenskt håll är det locket på. Sveriges generalkonsul i Los Angeles, Nina Ersman, hänvisar helt kort till utrikesdepartementet (UD) i Stockholm. 

– Vi har inga kommentarer alls till de här uppgifterna, säger presschefen Cecilia Julin på UD.

Julin sade att beslutet att varken bekräfta eller dementera ”är ett gemensamt beslut som fattats här i regeringskansliet”.

Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén hade inte heller några kommentarer till uppgifterna.

– Det där har ju varit en diplomatisk frågeställning vad jag förstår, så det är ju en UD-fråga och det är de som får svara på om de gjort några framsteg, sade han till TT.

Så sent som i september förra året hölls ett sammanträde för att avgöra om Annika Östbergs straff skulle tidsbestämmas. I juli samma år hade en ny begäran om strafföverföring dessutom lämnats in från svenska justitiedepartementet.

Vid sammanträdet med Kaliforniens kriminalvårdsnämnd nekades Östberg för fjärde gången ett tidsbestämt straff. Man beslutade samtidigt att Östberg tidigast 2010 skulle kunna ansöka på nytt om att få sitt straff tidsbestämt.