Borås

Vårdcentralen Sjöbo flyttar

Det är nu klart att vårdcentralen Sjöbo flyttar till Sjöbo Torg. En flytt som är mycket efterlängtad.

I december 2010 flyttar vårdcentralen in i kommundelskontorets nuvarande lokaler vid Sjöbo Torg. Innan dess ska om- och viss tillbyggnad göras för att anpassa lokalerna till vårdcentralens verksamhet.

Beslutet är efterlängtat då verksamheten idag bedrivs i slitna och opraktiska lokaler på flera olika våningsplan.