Borås

Boende stängs på grund av hotbild

Ett boende för handikappade i Borås stängs för tredje gången. Anledningen är att det har förekommit hotsituationer mot personalen.

Boendet stängs eftersom arbetsgivaren, kommunen, inte kan garantera personalens säkerhet.

Kommunals huvudskyddsombud Marianne Hermansson säger till Radio Sjuhärad att det har förekommit olika hotsituationer mot personalen men hon vill inte gå in på vilket sätt personalen ska ha hotats. De anhöriga till den boende tillbakavisar alla anklagelser om hot. Bakgrunden till stängningen är en mycket infekterad konflikt mellan den boendes anhöriga å ena sidan och kommunen å den andra.

Mamman till den boende menar att hennes son, som har diagnoserna ADHD och DAMP, inte får den hjälp han har rätt till. Mammans kritik har bland annat varit att det har varit mycket stor personalomsättning de senaste åren och att många olika personer har haft hand om hennes son, och att de anställda inte har tillräcklig kompetens. Mamman har tidigare också polisanmält Borås stad.

Och mamma får även medhåll av tidigare anställda på boendet som Radio Sjuhärad har pratat med. Den tidigare anställde bekräftar att det varit brister på boendet, på grund av brister i personalens och ledningens kompetens.

Lena Brännmar som ansvarar för handikappomsorgen i Borås håller med om att det har varit hög personalomsättning men att så inte är fall idag. Personalen är kompetent säger hon.
Under stängningen kommer den boende det handlar om att få basinsatserna - vilket i det här fallet innebär att personalen kommer att vara där tre gånger om dagen.