Svenljunga

Antalet elever minskar drastiskt

De närmaste åren minskar antalet elever i skolorna i Svenljunga drastiskt. Högstadiet Mogaskolan till exempel tappar mer än var fjärde elev och minskar antalet klasser från 28 till 18.

Det är på högstadiet som eleverna kommer att minska mest. Fram till läsåret 2013/2014 kommer antalet elever ha minskat med nästan en tredjedel, jämfört med hur det såg ut läsåret 2007/2008.

Om man blickar framåt ytterligare några år i tiden är minskningen ännu större. Högstadiet Mogaskolan kommer då att ha gått från cirka 450 elever till 270 elever. Det innebär att man går från dagens 28 klasser till 18.

Mogaskolan har redan försökt anpassa sig efter det minskade elevunderlaget, bland annat med så kallade tvillingklasser där två mindre klasser har lektioner ihop.

Även i åldersgruppen 7-12 år minskar elevantalet, men inte med så mycket - 13 procent de närmaste sex åren. Men eftersom många av Svenljungas skolor redan i dag har få elever innebär det att flera av dem kommer att hamna under den gräns som Skolverket anser är lämplig när man ger tillstånd till friskolor.

Enligt Skolverket bör det finnas minst 28 elever i varje 1-3 skola och 34 elever i varje 1-6 skola. Det klarar man varken i Mårdaklev, Östra Frölunda och Håcksvik.

Kommunalrådet Eva Johansson säger att det i dagsläget inte finns några planer på att stänga skolor på grund av den dåliga ekonomin, men att det kan bli aktuellt om elevantalet minskar så mycket att kvaliteten påverkas.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se