Sjuhärad

Försäkringskassan har fått mer makt

Hur sjuk man måste vara för att få sjukersättning varierar stort från fall till fall. Systemet är inte rättssäkert, och mer och mer ansvar läggs hela tiden på individen.

Det finns variation i hur sjuk man måste vara för att få sjukersättning. Det är något som forskare vid Umeå universitet kommit fram till när de nått halvvägs i sitt forskningsprojekt om begreppet Arbetsförmåga.
Osäkerhet och inkonsekvens kännetecknar det system som idag råder kring sjukersättning. Bengt Järvholm är professor och överläkare i yrkes- och miljömedicin, och han har upplevt hur mer och mer makt flyttats från läkarna till försäkringskassan.

På seminariet som markerar att projektet hunnit halvvägs poängterar man flera gånger den förändring som skett, främst under 90-talet, då mer och mer ansvar lagts på individen. Förut såg samhället till att den som blivit sjuk blev ordentligt utredd och fick en rättvis bedömning, idag är det upp till den drabbade att hävda sin rätt. Och en faktor som kan påverka risken att bli utan ersättning är vaga diagnoser.

Viktor Hariz
viktor.hariz@sr.se