Dalsjöfors

Friade från brand - oklart för Borås stad

De två tonårspojkarna som startade branden på Kerstinsgården i Dalsjöfors friades av Högsta domstolen igår. Vilka konsekvenser det får för Borås stad när det gäller försäkring och skadestånd är osäkert.

De två pojkar som tidigare dömts för mordbrand i tingsrätt och hovrätt friades alltså. Det enda de döms för är skadegörelse på annat håll.

Borås stad som äger Kerstinsgården vet ännu vilka konsekvenserna av detta blir, utan kommer att ha ett möte inom kort om vad nästa steg blir.

Fastigheten var försäkrad och tillsammans med försäkringsbolaget hade man tänkt kräva skadestånd. Hur det blir med det nu när ingen blev dömd kommer att diskuteras.

Ett skadestånd hade varit bra i förebyggande syfte, enligt Lars Nordin som är chef på lokalförsörjningskontoret. Kommunen har, som så många andra, problem med skadegörelse och bränder i skolor

HD friades pojkarna för mordbrand, men om skadegörelse hade funnits med som alternativ brottsrubricering hade de möjligen blivit dömda för det.

Den alternativa brottsrubriceringen skadegörelse, när det gäller huvudbyggnaden, valdes redan från början bort av åklagaren Thomas Andersson.

– Det är alltid lätt med facit i hand, säger Thomas Andersson, och antyder att han kanske inte bara skulle ha haft med mordbrand som tänkbar brottsrubricering, utan även skadegörelse när det gäller huvudbyggnaden.

Inför första rättegången i somras ansåg han sig kunna bevisa mordbrand.

– Man kan inte alltid åtala med både hängslen och livrem, säger han. Jag tycker att jag gjorde rätt bedömning utifrån de kunskaper jag hade då och även tingsrätt och hovrätt gjorde samma bedömning

Tidigare rapportering:
-->