Nykläckta kycklingar eldas upp

330 miljoner nykläckta tuppkycklingar avlivas varje år på kläckerier inom EU eftersom man endast vill åt hönskycklingarna. Bara på Gimranäs kläckeri utanför Herrljunga kasseras därför 4,5 miljoner nykläckta tuppkycklingar varje år.

– Ja det blir ju egentligen ingenting kvar, de förbränns ju, berättar Börje Hjalmarsson.

Först sorteras kycklingarna och sedan mals tuppkycklingarna direkt ner levande i en sorts snabbkvarn som enligt Börje Hjalmarsson inte innebär något lidande för kycklingarna. Sedan bränns resterna upp.

– Ja de får inte leva länge alls utan de avlivas direkt efter sortering.

Idag är det tyst inne på Gimranäs kläckeri, sveriges största  kläckeri för värphönskycklingar, men i torsdags transporterades flera tusen blivande värphöns till köpare i sverige och utomlands. Men lika många tusen avlivades alltså och kasserades eftersom de var hankycklingar.

– Det är inte lönsamt att föda upp tuppkycklingarna eftersom foderkostnaderna skulle bli högre än vad man skulle få ut för köttet, säger Börje Hjalmarsson.

Men att bränna upp och kasta de döda hankycklingarna är ett slöseri tycker Börje Hjalmarsson, och han har under flera år försökt få till stånd att de ska kunna användas som djurfoder, något som idag inte är tillåtet i sverige eftersom kycklingarna klassas som kadaver.

– Vi har kämpat mot den svenska byråkratin i 8 år nu.

Ny lag på gång

Men just nu är det enligt Jordbruksverket på gång en förändring i den EG-lag som reglerar det här och som kommer innebära att man även i Sverige kommer kunna använda hankycklingarna till foder. Men förändringen kan börja användas i praktiken om först två år berättar Stig Widell, handläggare på Jordbruksverket.

– I det förslag som har kommit ganska långt så kommer just de här hankycklingarna som avlivas i ett kommersiellt syfte att kunna gå in i foderkedjan och då är det i ett kort perspektiv foder till sällskapsdjur vi talar om, säger Stig Widell.

Men även om Jordbruksverket nu stödjer lagändringen, så är man kluven säger Stig Widell.

– Eftersom vi uppfattat de här kycklingarna som djurkadaver och vi i Sverige sedan 80-talet haft en väldigt strikt hållning på att djurkadaver inte ska gå in i foderkedjan. Dels är det smittan man är rädd för och dessutom finns den etiska dimensionen också.

Börje Hjalmarsson på Gimranäs kläckeri tycker det är bra att en lagändring nu sker, men att det har tagit alldeles för lång tid.

– Mig veteligen finns det inget annat land där man hanterar saker så klantigt.

Sofia Boo
033-177569
sofia.boo@sr.se