Ulricehamn

Unga ska få hjälp in i samhället

Ulricehamns kommun får nu ett bidrag från Svenska ESF-rådet, Europeiska socialfonden, på drygt en halv miljon kronor för projektet Möjligheterna del 2.

Projektet vänder sig till ungdomar i utanförskap och syftar till att öka deras kompetens, bistå med råd och stöd kring sysselsättning, utbildningsmöjligheter och praktikmöjligheter utifrån en individuell handlingsplan.

Projektet ämnar också skapa nya strategier för samarbete med andra intressenter.

Ulricehamns kommun genomförde förra året ett pilotprojekt för elva ungdomar vilket resulterade i att sju av dessa kom ut i arbetslivet eller kom in på olika utbildningar.

Stödet från Svenska ESF-rådet innebär att denna metod nu kan utvecklas och att kommunen kan anställa personal som ska arbeta med arbetslösa ungdomar och hjälpa dem bryta den negativa situation de hamnat i. 25 ungdomar kommer att delta i projektet.

– Det känns jättekul att vi blivit beviljade bidraget, säger Ulrika Geeraedts, internationell samordnare på kommunen. Det ekonomiska stödet innebär att vi kan genomföra en extra satsning på våra ungdomar, något som känns väldigt viktigt med tanke på den arbetsmarknadssituation vi befinner oss i.