Svenljunga

Nu ska ätran-öringen räddas

I Svenljunga var det på lördagsförmiddagen kick-off för det nya projektet "Rädda Ätranöringen".

Med hjälp av pengar från Fiskeriverket ska man ska nu bygga om bäckarna runt Ätran för att öringsbeståndet återigen ska växa till sig.

Det var vid niotiden på lördagsförmiddagen som ett 25 personer samlades vid Bergabäcken mellan Sexdrega och Svenljunga.

I skogskanten väntade flera traktorer och framför allt: ett lass grus. För det är det så kallade lek-gruset som är nyckeln till att få ätranöringen att föröka sig igen. Fiskebestånden har minskat på senare år, och en teori är att det beror på att fisken just saknar rätt miljöer för att föröka sig.

- Det saknas lekgrus på många ställen. Det måste vara naturgrus mellen 5 och 50 millimeter för att öringen ska kunna gräva sina gropar och lägga sin rom, säger Tommy Williamson, initiativtagare till projektet "Rädda Ätranöringen".

Just idén att lägga ut specialgrus för att hjälpa fisken att föröka sig är inte unik, men det har inte gjort tidigare i Svenljungatrakten.
Lördagens samling var nu bara en första test för att se hur många privatpersoner som kan tänka sig att hjälpa till på ideel basis, och både Tommy Williamsson och kommunens ekelog Camilla Kylin var nöjda med uppslutningen.

Det är inget litet arbete som ska göras. Först ska böcken rensas från grenar och annan bråte, och sedan ska gruset forslas fram och läggas ut över bottnen. På lördagen gjorde arbetslaget 100 meter bäck, men det är mycket arbete kvar.

Om 5 år hoppas man att en sträcka på tre mil ska vara preparerad med lek-grus, och förhoppningsvis återvänder då öringen i full kraft till Ätran. Och i det bästa scenariet siktar man på stor fisketurism.

- Vi tror stenhårt på detta. Det var en man som var med och gjorde åtgärdsplanen som sa att "lyckas detta så blir det (området) lika attraktivt som Mörrumsån", säger Tommy Williamson.

Niclas Odengård
niclas.odengard@sr.se