Borås

Oenighet om ny sporthall

Socialdemokraterna i Borås anklagar de borgerliga för löftesbrott när de backar från förslaget att bygga en ny sporthall för 20 miljoner kronor vid Daltorpskolan. Ett av alternativ är att renovera den nuvarande hallen.
– Helt otänkbart, säger Ulf Olsson (S).

Ulf Olsson (S) anser att det enda rätta är att bygga en hall där inte bara en 20 gånger 40 meters plan ryms, utan även läktare och helst utrymme för en servering ryms eftersom det är sådana hallar klubbar och föräldrar vill ha. En sådan hall beräknas kosta 21 miljoner kronor och höja driftskostnaderna för Göta kommundel och Fritidsnämnden, vilket de inte har råd med. Kommunledningen tänker inte skjuta till pengar, säger Folkpartiets Morgan Hjalmarsson:

Så nu ska olika inköpsalternativ, olika material, en bantning av utrymmena i den nya hallen, en flytt av hallen från ingrävd i kullen till ut på fotbollsplanen intill, diskuteras - liksom en renovering av den gamla hallen.

Tjänstemän och politiker har nu sommaren på sig att ta fram ett nytt förslag. Den 14 september ska kommunstyrelsen ta upp hallen på nytt.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se