Borås

"Ingen ensam som inte vill"

Borås är nominerat till Årets folkhälsokommun 2009 tillsammans med Botkyrka och Helsingborg. Det är Svensk förening för folkhälsoarbete som utser vinnaren i början av juli. Susanne Carlsson är folkhälsosamordnare i Borås.

– Det handlar mycket om att fixa mötesplatser.