Mark

Irriterande väntan i badkö i Mark

Det blir kö i dörren till badhuset Kaskad i Mark. Det inpasseringssystem som infördes för ett och ett halvt år sedan har stora brister, trots att det kostade cirka två miljoner. Tidvis långa köer vid inpasseringen ger irritationen hos de badande och hos personalen som nästan dagligen måste försöka reda ut problemen.