borås

Försenad väg kan bli dyrare

Det kan bli betydligt dyrare än beräknat för Borås stad att förskottera pengar till den nya sträckan som ska förbinda riksvägarna 27 och 40 mellan Kråkered och Viared. Borås vill bygga vägen om tre år, men förslaget till infrastrukturplanen pekar på att vägen kan komma att senareläggas. Och då ökar kommunens räntekostnader.

I det förslag det så kallade basalternativet, så betalas merparten av pengarna till vägen mellan Kråkered och Viared under åren 2019 till 2021, och endast en mindre del 2018.

Men i beslutet som Borås Stad tagit så står det att byggstart sker år 2018 - och att statliga och kommunala medel anslås samma år.

Skulle däremot regionens andra förslag som bygger på att man får 25 procent mer pengar än i basförslaget, då kan vägen läggas in i mellan åren 2016 och 2018. Och då har Borås kommun lovar att skjuta till 105 miljoner och sedan förskottera 305 miljoner från 2012 som man sedan får tillbaka 2018 och därmed blir det bara en räntekostnad för Borås.

Men förskjuts utbetalningen från staten ytterligare några år, så kostar det ytterligare räntekostnader för Borås Stad. Räknar man med en räntekostnad på tre procent så blir det nio miljoner kronor för varje år som vägen senareläggs.

Därmed torde antingen Borås Stad få fatta ett nytt beslut, eller försöka påverka det nuvarande förslaget som inom kort går ut på remiss.

Ett annat problem är att vägen inte är helt finansierad, vilket är ett problem som också gör den osäker.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se