borås

Negativa till privata LSS-boenden

Anställda vid 15 LSS-boenden i Borås informerades på förmiddagen idag om privatiseringen som vi berättade om igår, något som kommer att beröra 150 anställda och 99 vårdtagare. Inställningen till privatiseringen var genomgående negativ.