Mark

Byggen stoppas om utsikten störs

Det blir strid om utsikten över Öresjön i Marks kommun. Platsen är Marks nya gräddhylla, Krok i Örby. Marks kommun har beslutat att utsikten är en så viktig faktor för de som bor där att utbyggnader ska kunna stoppas om de förstör grannarnas utsikt.

Kroks stugområde har det senaste åren fått en ny plan som medger betydligt större hus än tidigare. Kommunalt vatten och avlopp är också indraget. Hela området byggs nu ut med hus i miljonklassen. Samtidigt vill alla ha kvar den fina utsikten från området, som ligger i en sluttning mot sjön.

Nu har kommunens plan- och byggnadsnämnd avgjort den första grannstriden om en utbyggnad. Beskedet är att: om en utbyggnad kan göras på ett annat sätt - så att utsikten för grannen inte förstörs - ska så ske.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se