Borås

Oroligt på Fristadskolan

De har varit flera incidenter med elever som blivit trakasserade på Fristadskolan de senaste åren. I vissa fall har det gått så långt att trakasserierna har blivit rättssak. Problemen beror bland annat på att det saknas tydliga och enhetliga regler på skolan, anser Torsten Hild som är aktiv i föräldraföreningen. Skolchefen håller inte med.

Nyligen inträffade en allvarlig incident på skolan. En flicka blev skadad i armen efter en sammanstötning med tre andra elever. Händelsen polisanmäldes vilket ledde till ytterligare trakasserier.

Torsten Hild, engagerad i föräldraföreningen, menar att en del av problemen på Fristadskolan beror på att det saknas enhetliga regler - det har istället skapats en kultur där varje lärare har sina egna regler för hur man ska uppföra sig, menar Torsten Hild.

– De spelar de ju ut lärarna mot varandra: På den lektionen får vi göra så, varför får vi inte det här? Då börjar de hitta på egna regler.

Men det håller inte skolchefen i Fristad, Magnus Kjellgren, med om.

– Jag upplever att Fristadskolan har enhetligar regler, säger han. Det har kanske hänt några saker på senaste tiden som gör att man kan uppfatta att det inte finns regler, men det gör det.

Regler finns, däremot kanske reglerna inte alltid följs, enligt Magnus Kjellgren.

– Kanske att man i en del fall har svårt att följa dem i lärarkåren.

Föräldraföreningen vill att man arbetar mer som på mellanstadiet, där föräldrarna är mer delaktiga, och till exempel finns med i skolan vissa dagar. Det är också nödvändigt att skolan blir bättre på att tala om för föräldrarna vad som händer, säger Torsten Hild.

– Det måste finna informationkanaler - även små signaler måste fångas upp så att man får reda på det, säger Torsten Hild.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se