Fler måste skuldsanera

Allt fler klarar inte sin ekonomi och sina skulder på egen hand. Under första halvåret i år har 544 personer ansökt om skuldsanering i Västra Götaland, en ökning med åtta procent.

Det är inte den senaste tidens ökade arbetslöshet och lågkonjunktur som bidragit till det ökade antalet skuldsaneringar.
--  Den effekten kommer nog senare, säger Ulla Haag Salomonsson.
Istället tror hon att det är skuldsaneringslagen från 2007, som gjort det lättare och snabbare att få skuldsanering, som gör att fler får hjälp.
Men eftersom arbetslöshet traditionellt är en av orsakerna till överskuldsättning och ekonomiska problem tror Ulla Haag Salomonsson att effekten av lågkonjunkturen på sikt även kommer att bli fler skuldsaneringar.
Andra orsaker till ekonomiska problem kan vara skilsmässor och dödsfall. Och enligt Ulla Haag Salomonsson är det viktigt att snabbt ta tag i ekonomiska bekymmer.
--  Har man stora problem rekommenderar jag att man inte väntar med att söka hjälp.