Borås

Studiero efter integrationssatsning

Förra året stängdes mellanstadiet på Norrbyskolan i Borås, och eleverna fick välja andra skolor i kommundelen. Det som från början var en integrationssatsning har nu gett lugn och ro för de lågstadieelever som finns kvar på Norrbyskolan.

Förra året stängdes mellanstadiet ner på Norrbyskolan i Borås, och som en del i en satsning på integration i kommundelen fick eleverna välja andra skolor.

Det gångna läsåret som renodlat lågstadie med förskola har varit mycket lugnt och skapat ökad studiero för dom yngre eleverna. Det blev dom positiva bieffekterna av integrationssatsning i Norrby kommundel, sammanfattar rektor Maria Ekbrand.

- De (barnen) kan leka mycket mer på skolgården utan att behöva försvara sig eller på annat sätt hävda sig mot de äldre barnen. Nu kan de ägna sig bara åt det skolarbete som vi har, säger rektor Ekbrand.

Mellanstadiet stängde igen i höstas och de eleverna började på andra skolor i området Särla, Hestra och Byttorp, som ett led i kommundelens arbete för att få barn att träffa varandra och skapa integration. 
Även det har lyckats bra enligt 13-åriga Edmond Said - en av dem som förra hösten bytte från Norrbyskolan till Särlaskolan.

- Jag har träffat andra som jag inte kände och nu är vi vänner.

Hede du träffat dem annars om gått kvar på Norrbyskolan?

- Nej, jag hade inte träffat en enda person, men nu känner jag alla, säger Edmond Said.

Mina Benaissa
mina.benaissa@sr.se