HERRLJUNGA

Herrljunga rekommenderas inte

Herrljungaborna har en mer negativ syn på den egna kommunen än vad genomsnittssvensken har och rekommenderar inte gärna andra att bosätta sig i kommunen. Det visar en medborgarundersökning som Herrljunga kommun gjort.

Delvis blev svaren rätt dystra när Herrljunga kommun frågade kommuninvånarna om deras syn på kommunen. Frågorna handlar om att leva och bo, om kommunal verksamhet och om inflytande. Och när det gäller kommunal verksamhet och möjligheten till inflytande är ligger Herrljunga på riksgenomsnittet.
Men det är sämre med kommuninvånarnas upplevelse av hur det är att leva och bo i kommunen, enligt enkätsvaren är stoltheten över att bo i kommunen låg och Herrljunga är ingen ort man rekommenderar andra att bosätta sig i.
Och ändå är Herrljungaborna nöjda med flera saker i kommunen, exempelvis gymnasieskolan Kunskapskällan och kommunens öppenhet och information.
Nu kommer kommunen använda resultatet av medborgarundersökningen i sitt framtida planeringsarbete. Bland annat är målet att växa till 10 000 invånare år 2020.