Ringhals måste bli säkrare

Nu tar Strålsäkerhetsmyndigheten i med hårdhandskarna mot Ringhals kärnkraftverk. Säkerheten måste bli bättre.

Efter det stora antalet incidenter vid Ringhals i Varberg har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nu beslutat att kärnkraftverket måste underkasta sig särskilda villkor. Dessutom kräver myndigheten att Ringhals tar fram ett nytt åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de återkommande bristerna.
I ett pressmeddelande skriver myndigheten att den och dess föregångare sedan 2005 har påtalat brister som kan kopplas till säkerhetskulturen vid kärnkraftverket. Men trots att Ringhals genomfört insatser kvarstår problemen. Bristerna är dock inte så allvarliga att SSM anser att reaktorerna måste stoppas. Driften får fortsätta.
Ringhals vd Bertil Dihné säger att han tar kritiken på allvar och att Ringhals arbetar med att åtgärda bristerna.
– Jag känner mig inte otrygg på Ringhals som kärnkraftverk och jag tror att de närboende känner ett visst förtroende för Ringhals i alla fall, säger Bertil Dihné.