Borås

Posten struntar i förbudsskylt

"Nej tack till reklam"-skylt på dörren fyller sitt syfte, så länge reklamen inte kommer från kyrkan vill säga.
När det gäller reklam för Svenska kyrkan betraktas detta nämligen fortfarande som "viktig samhällsinformation", av Posten som på så sätt får en viktig kund.

Nästa år är det tio år sedan kyrkan och staten gick skilda vägar. Men Svenska kyrkan har fortfarande en särställning i det svenska samhället, som också påverkar de som inte längre är medlemmar. Det menar Pia Ulvegärde, ordförande i Humanisterna i Sjuhärad, en förening som verkar för ett samhälle där stat och kyrka är helt skilda. Ett exempel är att Svenska kyrkans tidning i Borås - Himmel och Jord - slinker förbi "Nej tack till reklam" och delas ut till alla hushåll:
– Jag gick ur kyrkan när jag var 21 år,  och sedan dess har jag inte sökt kontakt med dem. Och så länge jag gör det tycker jag att de ska lämna mig i fred, säger Pia Ulvegärde, ordförande för Humanisterna i Sjuhärad.

Enligt utdelarnas egna regler hör det till god sed att respektera Nej tack till reklam-skyltarna, men det gör alltså inte Posten. Genom att klassa kyrkans tidning som viktig samhällsinformation kommer man förbi regeln och får på så sätt en viktig kund i form av Svenska kyrkan. Postens pressekreterare Ceclia Backteman:
– Det måste ha betraktats som icke-kommersiell information, det är väl den förklaringen till varför det har delats ut ändå.

Charlott Elisson, informatör på Svenska kyrkan i Borås, säger till Radio Sjuhärad att en anledning till att man skickar ut tidningen till alla hushåll är att kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten, och att information om den är något som rör alla - även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se